تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، اراک، کرج و سایر شهرها

اهواز، اراک، کرج و سایر شهرها ـ تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی ـ ۱۱تیر۱۴۰۱

تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در اراک، اهواز، کرج، اصفهان، شوشتر، دزفول، کرمان، شوش، زنجان با شعار « رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟»

 

مطالب مرتبط

تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در اراک، اهواز، کرج،اصفهان، شوشتر،دزفول،کرمان،شوش، زنجان با شعار «رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟»

تهران، تبریز، اهواز، گتوند ـ اعتراضات اقشار به جان آمده از ستم و چپاول آخوندی

لطفا به اشتراک بگذارید: