فوران آه و ناله سردمداران رژیم از مجاهدین، چرا؟ ـ تیک تاک

تیک تاک ـ فوران آه و ناله سردمداران رژیم از مجاهدین، چرا؟ ـ ۹تیر۱۴۰۱

گفتگو با حسین میرداماد

دیروز شاهد این بودیم که دادستان کل رژیم آخوند محمد جعفر منتظری لیستی ارائه کرد از عملیات مجاهدین در دهه ۶۰ علیه بالاترین مهره‌های سرکوب، قبلش هم غریب آبادی معاون قضائیه رژیم و رئیسی. 

البته این‌بار خود خلیفهٔ ارتجاع هم به‌صحنه می‌آید تا به وحوش هراسان ولایت «جنگ داخلی» از ۳۰خرداد ۶۰ را یادآوری کند و بگوید «در داخل کشور، در خود این خیابان‌های تهران، جنگ داخلی بود» و «مجاهدین با هر چه دست‌شان می‌آمد افتاده بودند به‌جان پاسدار کمیته و پاسدار سپاه»؛ و آنها را با مسکن هنوز سرنگون نشده‌ایم آرام‌سازی کرده و می‌پرسد: «کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟».

خامنه‌ای در حرف‌هایش گفت رژیم در سال ۶۰ با «نهراسیدن از دشمنان» از بحران عبور کرده و حالا هم رژیم ولایت نمی‌هراسد! اما باید دید زوزه‌های ولی‌فقیه ارتجاع و وحوش ولایت او از هراس است یا نهراسیدن؟!

راستی چرا خامنه‌ای شخصاً به‌صحنه می‌آید و این‌طور بی‌پرده آدرس دشمن اصلی و آلترناتیو خود را می‌دهد؟ و چرا خط رژیم برای منحرف کردن قیام‌ها و مخدوش کردن آلترناتیو با نبش‌قبر دیکتاتور پیشین، این‌چنین در میان زوزه‌های وحشت از مجاهدین و از سرفصل «جنگ داخلی» و استراتژی قیام و سرنگونی در ۳۰خرداد رنگ می‌بازد؟

مطالب مرتبط

چرا آخوندها ناگهان علیه مجاهدین زنجیر پاره کردند؟ ـ تیک تاک

خامنه‌ای؛ هراس یا نهراسیدن؟!