چرا آخوندها ناگهان علیه مجاهدین زنجیر پاره کردند؟ ـ تیک تاک

تیک تاک ـ چرا آخوندها ناگهان علیه مجاهدین زنجیر پاره کردند؟ ـ ۹تیر۱۴۰۱

آخوند احمد خاتمی ۷تیر ۱۴۰۱:

اگر ما کار به کار اینها هم نداشته باشیم اونها با ما کار دارند.

خامنه‌ای: دشمن دائم داره برنامه‌ریزی می‌کنه.

آخوند احمد خاتمی ۷تیر ۱۴۰۱: می‌خواستند کاری کنند که نظام ساقط بشود.

چه کسانی می‌خواستند و می‌خواهند نظام را ساقط کنند؟

رئیسی جلاد ۶تیر ۱۴۰۱: شما هر شیطنتی و فتنه‌ای که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای نفاق را می‌بینید.

محمدجعفر منتظری، دادستان خامنه‌ای ۷تیر ۱۴۰۱: روز ۳۰خرداد منافقین رسماً اعلان جنگ مسلحانه کردند.

اما خامنه‌ای فقط از نسل دهه ۶۰ نمی‌ترسد و با وحشت می‌گوید:

خامنه‌ای: جوان‌های عزیز این چیزها را ندیده‌اند، درست هم از تاریخ و جزئیاتش مطّلع نیستند؛ روی اینها فکر کنید.

رشت ـ میدان شهرداری ساعت ۱۵۲۰ ـ‌ ۲تیر ۱۴۰۱

مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی!

مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی!

مطالب مرتبط

اجلاس دوحه و سرنوشت برجام ـ تیک تاک

۴۰سال می‌گویند مرگ بر منافق چرا؟