سالروز شهادت امام محمد تقی نهمین پیشوای تشیع انقلابی ـ آخر ذیقعده

آخر ذیقعده سالروز شهادت امام محمد تقی نهمین پیشوای تشیع انقلابی ـ ۸ تیر۱۴۰۱

او در ۲۵ سالگی به‌حکم خلیفة ارتجاع به شهادت رسید.

جرم نهمین پیشوای آرمانی و سیاسی ما این بود که اسرار هویدا می‌کرد. مهمتر از این جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی و حزب شیعه علوی به‌راه انداخته و سلاح جمع‌آوری می‌کند و قیامی را تدارک می‌بیند

پس دیگر "محارب"است و"اعدام باید گردد" تا در قدم بعد قتل‌عام یارانش انجام شود. خمینی قبل از مرگش به‌قتل‌عام ۳۰هزار تن از زندانیان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چیز زیادی باقی نگذارد

 

مسعود رجوی ـ اول فروردین ۱۳۷۲

بارخدایا بر نور مجسم خودت در ظلمات تاریخ، بر محمد بن علی دهمین پیشوای بزرگ آزادی و پیام‌آور توحید و انقلاب درود بفرست.

گواهی می‌دهم که امامت تو چونان که نبوت مسیح که از بدو تولدش آغاز شد، آزمایشی سترگ برای پیروانت و رهروانت بود

گویی که مشیت خدا در آن روزگار بر چنین آزمایشی قرار گرفته بود تا پاک رو پاکتر و خالص‌تر بکنه و هر آن که را که شایستگی رهبری تو رو داره ،نزدیکتر بکنه و دور و برکنار بکنه، هر اندیشه ارتجاعی و غیرتوحیدی رو.

سلام بر تو یا سفیر الله و یا سر الله 

اما وقتی که فقیهان روزگار و صاحبان فتوا و قضاوت با تو به بحث و فحص نشستند ،تسلط خیره‌کننده تو بر جوهر جوهرهای پیامهای علوی و محمدی که حامل و رساننده اونها بودی، دوست و دشمن رو مجاب کرد که از تو اوج بلوغ، اوج فهم و پختگی و اطلاع و آگاهی تششع می‌کنه

راستی که نگار من در چنین سن و سالی مسأله آموز صد مدرس شد.

سلام بر تو ای نور ساطع، ای بدر طالع، ای آیت عظمی و ای حجت کبری، دجالان خمینی‌صفت دوران بعد از شهید کردن پدرت امام رضا، ابتدا تو رو برای استمالت ظاهری و برای تبری جستن از جنایتی که جرأت اعلامش رو نداشتند و نمی‌خواستند بهش اقرار بکنند تو رو به پایتخت احضار کردند. دخترشون رو هم به عقد ازدواج تو درآوردند. شاید هم کسی در این میانه فکر می‌کرد که تو مفتون (خنده مسخره آمیزبرادر) در و دربار سلاطین بشوی. اما سرانجام وقتی خروش انقلابی محرومان و توده مردم در اینجا و اونجا بالا گرفت باز هم به ناگزیر تو رو از مدینه به پایتخت احضار کردند و توسط همون زنی که در خانه تو گمارده بودند مسمومت کردند و چه عمر کوتاهی فقط ۲۵سال. وای بر سنگ دلان 

خدایا چرا چرا خودشون می‌گفتند چون که محمد بن علی جوادالائمه سلاح جمع کرده و سازمان مخفی راه انداخته و قیامی رو در نهایت مخفی‌کاری تدارک میبینه

سلام بر تو ای پیشوای مبرا و راهنما ،ای خزینه رحمت، ای سرچشمه حکمت، ای پیشوای نیکی و برکت ،ای هم سنگ و هم تراز قرآن ای مثل اعلا ای حجه علیا ای کلمه حسن و زیبایی، ای خواننده به سوی خدا ای امام مجاهدان ای خصم خمینی صفتان ای نور شکافنده تاریکی، و ای مظهر و شاخص هدایت در تمامی دورانها

مسعود رجوی ـ نوروز ۱۳۸۰

جرم نهمین پیشوای آرمانی و سیاسی ما این بود "که اسرار هویدا می‌کرد.

السّلام علیک یا سراللّه 

آنچه را که مرتجعان و دجالان دین‌فروش و پاسداران جور و ستم، ناگفته می‌گذاشتند یا پنهان می‌کردند و وارونه می‌گفتند، فاش می‌کرد و با توده‌های مردم در میان می‌گذاشت. آنچه را با دستها و قلمهای ناپاک می‌نوشتند و به‌خدا و پیغمبر نسبت می‌دادند، نفی می‌کرد.

مهمتر از این، جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی و حزب شیعه علوی به‌راه انداخته و سلاح جمع‌آوری می‌کند و قیامی را تدارک می‌بیند. پس دیگر "محارب"است و" اعدام باید گردد" تا در قدم بعد قتل‌عام یارانش انجام شود.

السّلام علیک یا سفیراللّه. السّلام علیک یا نورالله فی ظلمات الارض

گفتند که وقتی حجاج‌بن یوسف مرد، ۵۰هزار مرد و ۳۰هزار زن در زندان داشت که ۱۶هزار تن از آنان لباس و پوشاک نداشتند. خمینی اما قبل از مرگش به‌قتل‌عام ۳۰هزار تن از زندانیان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چیز زیادی باقی نگذارد.

وای بر‌سنگین‌دلان و شقاوت پیشه‌گان و خمینی‌گرایانی که به‌نام دین، کام دنیای خود را می‌جویند.

بارخدایا بر‌ محمد و خاندان آرمانی و سیاسی او درود بفرست.

خواننده به‌جانب تو و راهنمای راهت در مصاف با هلاک‌کنندگان حرث و نسل و آخوندهای غارتگری که اموال و داراییهای ملت ایران را چپاول می‌کنند و به‌باطل می‌خورند.

خدایا درود فرست بر‌ محمد‌بن علی، امام محمد تقی، پرچم و پرچمدار و شاخصی برای بندگانت، که درخشان‌ترین عامل تشخیص و تمیز میان راه تو و دین تو با شریعت شرک‌آمیز آخوندهای حق‌ستیز حاکم بر ایران است.

مطالب مرتبط 

آخر ذیقعده سالروز شهادت نهمین پیشوای تشیع انقلابی امام محمد تقی (ع)

سالروز شهادت امام محمدتقی، جواد الائمه، نهمین پیشوای تشیع انقلابی