هفتاد و یک «باید» رئیسی در یک گفتگو ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ هفتاد و یک «باید» رئیسی در یک گفتگو ـ ۸تیر۱۴۰۱

باید ارز کشور، نقدینگی کشور برود به طرف تولید

باید منابع ارزی کشور برود به طرف تولید

باید بانک‌ها کنترل بشوند 

باید هر گرانی همراه با دلیل خودش باشه

هرگز نباید اجناس گران بشه

دارو باید بره به طرف بیمه‌ها

باید ما سالی یک میلیون مسکن بسازیم

... (دولت) باید ۴میلیون مسکن را بسازد

ما باید برسیم به سهمی که در شأن ملت ایران است

تحریم‌ها هر چه سریعتر باید رفع بشه

یکی از وسایل مهمی که امروز در جامعه مطرحه مسائل فرهنگی است که باید دنبال بشه

حتما باید که پرداخت عادلانه در کشور صورت ‌بگیرد

ما واقعاً باید من اینجا از این تریبون تشکر بکنم

معلوم نیست که مخاطب «باید!»های رئیسی کیست و با چه طرح و برنامه‌ای می‌خواهد آن‌ها را محقق کند. 

آیا سیاست باید‌درمانی رئیسی، جز فریب و نیرنگ است؟

مطالب مرتبط

دشمن آماده است ضربات مهلک را وارد بکند ـ قضاوت با شما

دشمن ۴۰ساله نظام از زبان جلاد!