خشم و اعتراض پاسخ فقر و گرانی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

ساعت وصل ـ خشم و اعتراض پاسخ فقر و گرانی ـ قسمت اول ـ ۸تیر۱۴۰۱

میهمان برنامه بهنام کریمی

افزایش قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها یعنی خورد و خوراک مردم چنان افزایش شتابانی گرفته است که دیگر برای مردم راهی جز آوردن سفره‌های خالی به خیایان باقی نمانده است.

«نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد رسیده است».

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به روغن نباتی جامد و روغن مایع؛ انواع شیر، ماست، پنیر و تخم‌مرغ و مرغ ماشینی و سوسیس و کالباس و آنچه گران نشده است، کالایی است که یافت می‌نشود!

اگر چه افزایش قیمتها، زندگی همه مردم را در نوردیده است، اما بار سهمگین آن، بر دوش پایین‌ترین اقشار و طبقات مردم فرود آمده است. بر اساس آمارهای رژیم آخوندی، نرخ تورم کالاها برای دهک اول یعنی محروم‌ترین اقشار جامعه ٤٢.٧ درصد و برای دهک دهم یعنی دهک مرفه‌تر ۳۸درصد بوده است.

ساعت وصل ـ با ایستادگی و همبستگی می‌توان حق خود را گرفت ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

پیشرویهای قیام و مقاومت و درماندگیهای رژیم ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

گرانی؛ خشم‌های فروخورده و آتشفشانی ویرانگر