پیشرویهای قیام و مقاومت و درماندگیهای رژیم ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

ساعت وصل ـ پیشرویهای قیام و مقاومت و درماندگیهای رژیم ـ قسمت اول ـ ۶تیر۱۴۰۱

میهمان برنامه محمد حیاتی

بلوغ جامعهٔ ایران به سطح نوینی از تعارض با حاکمیت دینی است. سرعت بالغ‌شدن اعتراضات صنفی به حرکت‌های قیام‌آفرینانه و نشانه‌رفتن رأس نظام ولایت فقیه، از دست‌آوردهای دوران سرنگونی است. این دست‌آورد سراسری است و خاص منطقه‌یی از ایران نیست. هر شهر یا استان ایران اکنون استعداد آن را دارد که با جرقه‌هایی که کانون‌های شورشی برمی‌افروزند، به خاستگاه قیام و انقلاب تبدیل شود. این پدیده، بیانگر تعمیق قیام در جامعهٔ قیام‌خیز ایران است.

این تصور که می‌توان قیام را با توسل به گلوله و اشک‌آور و باتون و ساچمه‌یی جمع کرد یا از میان برد، از اساس باطل است. آن‌قدر باطل که فقط حماقت و بلاهت اقدام‌کنندگان به آن را بارز می‌کند. قیام هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود و از بین نمی‌رود، در مواجهه با سرکوب شکل و کیفیت عوض می‌کند، زیرزمینی‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. خود را به روش‌های نوین مسلح می‌کند و وقتی سربرمی‌آورد دیگر قابل مهار نخواهد برد.

ساعت وصل ـ حق گرفتنی است، باید با ایستادگی و همبستگی آنرا بدست آورد ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

پیشروی و تعمیق قیام در ایران