مختصات رویارویی جبهه همبستگی ملی با مرزبندی نه شاه نه شیخ ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ مختصات رویارویی جبهه همبستگی ملی با مرزبندی نه شاه نه شیخ ـ ۵تیر۱۴۰۱

سئوال:

در فراخوان گردهمایی ایران آزاد در یک بند گفته شده، در شرایطی که رویارویی جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی، با مرزبندی نه شاه نه شیخ در برابر جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و حفظ نظام قتل عام، هرچه بیشتر تعمیق شده و سیر تحولات را روشن‌تر از همیشه نشان میدهد که تنها راه رهایی ایران و ایرانی، قیام و سرنگونی با کانونهای شورشی و ارتش آزادی‌ست.
نظرتان در این مورد چیست و برایمان توضیح بدهید که مختصات این رویارویی چیست؟

محمدعلی توحیدی

بنظرم این مربوط میشود به سئوال اول شما که در مورد صورت مسئله پرسیدید.
صورت مسئله سرنگونی‌ست. فارغ از هر گونه جریان یا گروه سیاسی بغیر از کسانی که رسما و عملا در سازش هستند و از کنار رژیم تغذیه می شوند و از این خان غارت و یغما نان میخورند، اگر اینها را کنار بگذاریم، اکثریت عظیم مردم ایران و کسانیکه به فکر آزادی ایران و زندگی سالم و نفس کشیدن شرافتمندانه هستند به یک حقیقتی نزدیک شده‌اند و شکافی بین آنها باقی نمانده.....

 

مطالب مرتبط

علت نبش قبر رضاخان در بحبوحه اعتراضات مردم چه بود ـ ارتباط مستقیم

زوز‌ه‌ها و منشأ خطر