چرا علیرغم حرفهای غریب‌آبادی، خامنه‌ای دم از جنگ با سطنت مدفون میزند ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ چرا علیرغم حرفهای غریب‌آبادی، خامنه‌ای دم از جنگ با سطنت مدفون میزند ـ ۵تیر۱۴۰۱

سئوال

غریب آبادی معاون بین الملل قضاییه جلادان در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی داشت صریحا گفته بود که ما هیچ ملاقاتی نیست که به قضیه مجاهدین نپردازیم. یعنی در همه ملاقاتها میپردازند....
از طرف دیگر ولی فقیه ارتجاعی در مراسم سالمرگ دجال در صحبتهایش به سلطنت مدفون اشاره میکند و میگوید برای اقامه حق بایستی با آن جنگید، سئوال این است که موضوع چیست و کدامیک را بایستی باورکرد؟

محمدعلی توحیدی

این سئوال بلحاظ سیاسی خیلی جدیست.
یک بار هم روزنامه وال استریت از قول آخوندها نوشته بود که ملاقاتی نیست که ما در آن علیه مجاهدین صحبت نکنیم و خواستار لیست گذاری آنها نشویم.
یکبار هم شهید حسین نقدی در جلسه شورا  از قول یک دیپلمات ایتالیایی میگفت که ما برای بستن یک قرارداد تجاری رفته بودیم ولی حیرت زده بودیم، هر کجا می نشستیم طرف حساب ما از مجاهدین صحبت میکردند....

 

مطالب مرتبط

خامنه‌ای و زوزه‌های بی‌پایان...

سوزش خطیب‌زاده از حضور مایک پنس در اشرف۳!