زنجیریان باغشاه ـ تاریخ مشروطه ایران

تاریخ مشروطه ایران ـ زنجیریان باغشاه ـ ۶تیر۱۴۰۱

عکس زنجیریان مشروطیت

خواهی که دادت بردرد صد سلسله بیداد را

منت مکش گردن بنه زنجیر استبداد را

  نقل از روزنامه «نالهٴ ملت»  چاپ تبریز:

بکاشت ملت بیچاره تخم آزادی

ز بعد بندگی قرنهای بی‌پایان

چو سر ز خاک برآورد امر فرمودی                        

بمردمی همه اهریمنان بی‌ایمان

که خاک مجلس و مسجد همی‌دهند به باد                

کشند مردم مظلوم را ز پیر و جوان

در شرح تاریخ مشروطه به سرفصل توپ‌باران مجلس رسیدیم. دیدیم که در نیمروز خونین دوم تیرماه ۱۲۸۷، پس از مقاومتی کوتاه اما دلاورانه و خونین، مجلس به زانو درآمد و استبداد مطلقه سلطنتی با حمایت مستقیم استبداد روسیة تزاری، بار دیگر سلطه یافت.

مطالب مرتبط

درگذشت ابوعلی سینا ـ در گذر زمان

تاریخ مشروطه ایران - خوانشی نو از انقلاب مشروطه (۳۱) ـ گلهای پرپر

لطفا به اشتراک بگذارید: