شهادت فدایی خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش ـ روزها و یادها هفته اول تیرماه

شهادت فدایی خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش ـ روزها و یادها هفته اول تیرماه ۱۴۰۱


هشتم تیر سال ۱۳۵۵ درگیری و شهادت فدایی خلق حمید اشرف و همرزمان قهرمانش

هشتم تیر ۱۳۵۵ فدایی شهید حمید اشرف یکی از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به همراه ۱۰تن از همرزمان قهرمانش در محاصره ساواک شاه خائن قرار گرفتند. آنان در نبردی نابرابر تا آخرین نفس در برابر مزدوران ساواک مقاومت کردند و سرانجام قهرمانانه به‌شهادت رسیدند. آنان با رزم و خون خود بر سازش‌ناپذیری خلق قهرمان و فرزندان انقلابی و پاکبازش گواهی دادند.

درگذشت فروغ حسنی مادر مجاهد شهید ندا حسنی
ترور اسقف میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان

 

مطالب مرتبط 

شهادت عشق فروزان و شعله‌ور آزادی، شهید مقدس صدیقه مجاوری

گرامی باد خاطره مجاهد شهید حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران