تعطیلی ۱۱۰کارخانه فولاد و بیکاری ۲۵هزار کارگر در کمتر از یکسال!

بیکاری ۲۵هزار کارگر و تعطیلی ۱۱۰کارخانه فولاد در کمتر از یکسال ـ ۴تیر۱۴۰۱

احمد دنیاپور، کارشناس اقتصادی رژیم اعتراف کرد که تنها در دوران رئیسی، ۱۱۰ کارخانة‌ فولاد تعطیل شده و ۲۵هزار کارگر آن هم بیکار شده است.

این کارشناس حکومتی همچنین می‌گوید وزیر اقتصاد رئیسی گفته می‌خواهند این کارخانه‌ها را به‌سوریه منتقل کنند.

مطالب مرتبط

گرانی هر روزه در ایران!

رئیسی؛ فوران بحران در سالگرد شعبده