بازتاب مسائل روز ایران در رسانه‌های بین‌المللی ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ بازتاب مسائل روز ایران در رسانه‌های بین‌المللی ـ ۳تیر۱۴۰۱

گفتگو با شهناز فلاح از کانادا

جامعه‌ی ایران به‌شدت ملتهب است، در طرف مردم و مقاومت ایران شاهد قیام‌ها و خیزش‌های اجتماعی هستیم، همچنین عملیات گسترده‌ی کانون‌های شورشی، در سطح بین‌المللی هم فعالیت‌های مقاومت ایران هست که هرروز قوی‌تر هم می‌شود.

اما در جبهه‌ی مقابل یعنی حکومت آخوندی قرار دارد. با درماندگی و بن‌بست‌های لاینحل، هم در مسائل داخل و هم در سطح بین‌المللی که یک نمونه‌ی آن شکست مذاکرات اتمی است، این مجموعه از حوادث که فقط دسته‌بندی عام آنها را مرور کردیم، باعث می‌شود که کانون توجهات بین‌المللی قرار بگیرد

مطالب مرتبط

شهرداری تهران ۲۰ روز پس از عملیات کانون‌های شورشی ـ روی خط ایران

ضربات سهمگین و پیام «مهم-خیلی فوری» و «هوشیارباش»