گفتگوی طنز ـ  چالشهای لاینحل رژیم ـ پیک شادی

پیک شادی ـ گفتگو ی طنز ـ  چالشهای لاینحل رژیم ـ ۳تیر۱۴۰۱

یکی از قدیمی‌ترین چالشها البته لاینحل ترین چالشها برای رژیم که تا حالا نتوانسته حل بکند، اینه که این خامنه‌ای ولی‌فقیه یک‌شبه را رنگ کند به خورد خلق که هیچی حداقل به خورد باندهای خود رژیم بدهد.

مطالب مرتبط 

گفتگو ـ دیدار هنرمندان رژیم با آخوند رئیسی

گفتگو ـ جعلیات رژیم در فضای مجازی