بن‌بست مذاکرات اتمی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ بن‌بست مذاکرات اتمی و چشم‌انداز پیش‌روی آن ـ ۳تیر۱۴۰۱

گفتگو با پروفسور حسین سعیدیان مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس و عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع بن‌بست اتمی به موضوع اصلی تنش رژیم آخوندی با جامعه‌ی بین‌المللی تبدیل‌شده است. خامنه‌ای سیاستی پیش‌گرفته که هرروز این مسئله بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود!! چه چشم‌اندازی پیش‌روی این مسئله قرار دارد؟ اصلاً چه شد که خامنه‌ای چنین مسیری را پیش گرفت؟ 

سال گذشته در همین ایام که خامنه‌ای رئیسی جلاد را از صندوق درآورد این فضا را القا کرد که گویا به دلیل یکدست شدن حاکمیتش توانش در بستن شکاف‌ها در مذاکرات اتمی بالاتر رفته و به‌سرعت با دستگاه «برد برد» از مذاکرات بیرون می آید. به نظر شما سرنوشت آن ادعاها به کجا رسیده و چه چشم‌اندازی دارد؟

مطالب مرتبط

فروریختن هیبت پوشالی رژیم آخوندی ـ روی خط ایران

برجام، سردرگمی و بن‌بست؛ چرا؟