کانون های شورشی در شاهین شهر و شهریار ـ وای به روزی که سرکوب شدگان مسلح شوند

شاهین شهر و شهریار ـ فعالیت کانون های شورشی ـ ۲تیر۱۴۰۱

فعالیت کانون‌های‌شورشی در زنجان، شیراز، اهواز، بندرعباس و میناب به نام جوانان سرکوب شده در شاهین شهر و شهریار​​​​​​​

مطالب مرتبط

دستفروشان بی‌پناه و ستم‌زده امروز سرکوب می‌شوند اما فردا برخواهند خاست

پاسخ کانون‌های شورشی به ظلم و جور آخوندها در شهرهای میهن

لطفا به اشتراک بگذارید: