تصویرنگاری آرم سازمان مجاهدین و تصاویر رهبری مقاومت در شهرهای مختلف میهن

تصویرنگاری تصاویر رهبری مقاومت و آرم سازمان مجاهدین در شهرهای مختلف میهن ـ ۲تیر۱۴۰۱

تهران - با درود به خیزش اعتراضی کسبه و بازاریان آزاده، یکشنبه ۲۲خرداد ساعت ۲۲، تصویرنگاری با قطر ۱۶متر از رهبری مقاومت و شعار درود بر رجوی در کیانشهر بلوار آزادگان خیابان امینیان

اصفهان - با درود به خیزش بازنشستگان شریف، یکشنبه ۲۲خرداد ساعت ۲۳۲۰، تصویرنگاری از رهبری مقاومت با شعار درود بر رجوی در بزرگراه حبیب‌اللهی

اصفهان-منطقه برزان ساعت۲۱۳۰ سه‌شنبه، تصویرنگاری آرم مجاهدین با قطر ۱۲متر در شب ۴خرداد، سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین محمد حنیف، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان همراه با مجاهدان پیشتاز محمود عسگریزاده و رسول مشکین‌فام به دستور شاه خائن در دیکتاتوری سلطنتی در سال۱۳۵۱

مطالب مرتبط

دستفروشان بی‌پناه و ستم‌زده امروز سرکوب می‌شوند اما فردا برخواهند خاست

تهران - تصویرنگاری با قطر ۱۶متر از رهبری مقاومت و شعار درود بر رجوی در کیانشهر بلوار آزادگان خیابان امینیان

لطفا به اشتراک بگذارید: