کانون های شورشی ـ خراب کردن خانه‌های مردم محروم پاسخ آتشین دارد

پاسخ آتشین کانون های شورشی  به خراب کردن خانه‌های مردم محروم ـ ۲تیر۱۴۰۱

فعالیت کانون‌های شورشی در چهل و یکمین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالروز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ ۳۰خرداد ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ استراتژی جبهه خلق سرنگونی رژیم ولایت فقیه است ـ خرداد ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: رنج و خون شهیدان و اسیران از۳۰خرداد۶۰ تا امروز در قیامها شعله می‌کشد ـ خرداد ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: از ۳۰ خرداد۱۳۶۰ بالاترین و شکوهمندترین مقاومت تاریخی ایران آغاز شد ـ ۱۴۰۱

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمان مقابل استانداری خراسان شمالی همزمان با سفر رئیسی جلاد