اعتراف به بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان کار در بازیافت زباله

بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان کار در بازیافت زباله ـ ۲تیر۱۴۰۱

روزنامة‌ حکومتی آرمان  دربارة‌ فاجعة کودکان زباله‌گرد در ایران آخوندزده اعتراف کرد که مافیای حکومتی پشت سازماندهی و بهره‌کشی از این کودکان معصوم است. آرمان نوشت: «کودکان کار به واسطه فقر، توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر در خیابان یا کارگاه‌های تفکیک زباله به کار گرفته می‌شوند».

فتحی، از معاونان قضاییة‌ جلادان هم به‌نقش شهرداری‌های غارتگر رژیم در این فاجعه اعتراف کرد و گفت: «تنها گروه‌های سازمان‌یافته‌ی بهره‌کشی از کودکان کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر و با ثمن بخس، کودکان را به کار وا میدارند».

مطالب مرتبط

آتش گرفتن آبشار مصنوعی گرگان

آنان‌که سرپناهی جز لوله‌های فاضلاب ندارند!