تاکید بر نیاز رژیم آخوندی به افزایش سرکوب

تاکید آخوند سعیدی، امام جمعة خامنه‌ای در قم بر نیاز رژیم به افزایش سرکوب ـ ۲تیر۱۴۰۱

تاکید آخوند سعیدی، امام جمعة خامنه‌ای در قم بر نیاز رژیم به افزایش سرکوب: گسترش امر به معروف و نهی از منکر مطالبه‌ای جدی است و باید برای این موضوع فکر و طرح‌ریزی کنید.

آخوند گنجی، از کارگزاران سرکوب رژیم در قم: در قم دوره‌های آموزشی امر به‌معروف و نهی از منکر راه اندازی شده و  خودروهایی که (در زمینه حجاب) هنجار شکنی می‌کنند بلافاصله شمارة آنها برای پلیس ارسال می‌شود

مطالب مرتبط

اعتراف به‌نفرت مردم از غارتگریها در رژیم آخوندی

یک گام به پیش در مرزبندی ها