پخش زنده ـ برگزاری مراسم سالروز آغاز مقاومت علیه دیکتاتوری دینی روز شهدا و زندانیان سیاسی

پخش زنده ـ برگزاری مراسم سالروز آغاز مقاومت علیه دیکتاتوری دینی روز شهدا و زندانیان سیاسی ـ ۲ تیر۱۴۰۱

امروز پنجشنبه ۲تیرماه (۲۳ژوئن) به‌مناسبت۳۰خرداد، آغاز مقاومت علیه دیکتاتوری دینی، روز شهدا و زندانیان سیاسی در ایران مراسمی برگزار خواهد شد. این  مراسم به‌صورت زنده در تلویزیون سیمای آزادی، سایت سیمای آزادی  و شبکه‌های اجتماعی آن پوشش داده خواهد شد.

ساعت شروع برنامه:

۱۷۰۰ به‌وقت اروپا

 ۱۹۳۰ به‌وقت ایران

 

مطالب مرتبط 

در سالگرد ۳۰خرداد ـ ابعاد حقیقت مقاومت مجاهدین از اسطوره فراتر رفته

برگزاری جلسه سیاسی به‌مناسبت آغاز مقاومت علیه دیکتاتوری دینی - پخش زنده