باید از مسئولین قدرشناسی کرد ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ باید از مسئولین قدرشناسی کرد ـ ۱تیر۱۴۰۱

خامنه‌ای در واکنشی خشم‌آلود نسبت به شعارهای مردم علیه رئیسی گفت:

سایت خامنه‌ای ـ ۳۱خرداد ۱۴۰۱:

امروز دشمن سعی‌اش اینه، خوش‌بینی به آینده و مدیریت کشور رو تضعیف کنه

تجمع اعتراضی بازنشستگان:

رئیسی شش کلاسه همین روزها خلاصه

خامنه‌ای ـ ۳۱خرداد ۱۴۰۱:

هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می‌کند؛ نسبت به برنامه‌ریزی و تلاشهای مسئولان کشور مردم رو بی‌اعتقاد و بدبین کار بکنه این داره به سود دشمن کار می‌کنه.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی:

هر کسی که با هر رفتارش و اقدامش یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهد بداند در جهت راهبرد دشمن داره حرکت می‌کنه

این صدای دشمن است. دشمنی که جیغ خامنه‌ای و جلادش را درآورد

مرگ بر رئیسی ـ مرگ بر رئیسی

مطالب مرتبط

اعتراف خودی‌ها! ـ وضعیت انفجاری ـ قضاوت با شما

بالاترین مقامهای رژیم با انتقاد از بیت خامنه‌ای رد صلاحیت می‌شوند