به حرفهای مدیر موسسه یقین، یقین کنید ـ تیک تاک

تیک تاک ـ به حرفهای مدیر موسسه یقین، یقین کنید ـ ۱تیر۱۴۰۱

حسن عباسی یا بقولی کیسینجر جوان یک موسسه‌ای دارد بنام یقین. هر چه مدیر این موسسه می‌گوید باید به آن یقین کرد. مثلا گفته که حاخ سفید را باید حسینیه کنیم. تا مقامات کاخ سفید این جمله را شنیدند یقین کردند که این کار می‌شود.

برای همین یک نهاد جدید در کاخ سفید راه انداختند به نام دفتر ارتباطات حوزوی کاخ سفید که اگر ماموریت کاخ سفید یک دفعه عوض شد غافلگیر نشوند. مدیر کاخ سفید هم دستور داده است که پیراهنهای یقه گرد کراوات نخور تهیه کنند.

مطالب مرتبط

بحران ساخت مسکن در نظام آخوندی و شکست وعده درمانی آخوند رئیسی ـ تیک تاک

ضرورت انحلال سپاه غارت و جنایت

لطفا به اشتراک بگذارید: