اولویت نظام آخوندی، تخریب خانه محرومان ـ تیک تاک

تیک تاک ـ اولویت نظام آخوندی، تخریب خانه محرومان ـ ۱تیر۱۴۰۱

از میان خرابه ها وسایل زندگی ات را پیداکن و بیرون بکش.  همه چیز به زیر خاک فرو رفته است. 

این صدا صدای لودر نیست. صدای آخوندی است که بر مملکت تو حاکم است. صدای ولی فقیه است که حتی فرصت نمی دهند لباسهایت را از کمدت بیرون بیاوری.

همه چیز را به زیر آوار می برد. تلویزیون کولر . ... این که همه چیز را بر سرت خراب میکند  ۴۳سال است که بر کل کشورت آوار شده است. پس با او صحبت کن. به او چه میگویی؟ ببین صاحب این خانه که خانه‌خراب شده چه میگوید؟

خانم: با این وضعیت نه کفش نه چادر نه روسری با این لباس توی این خونه! صبحی حمله کردن تو این خونه.  من داشتم با مادرم با پستونک بهش شیر می دادم. مریضه. سکته کرده. فلجه. روی تخت افتاده ... اومدم بیرون دیدم یه عالمه نیروی انتظامی و شهرداری برای چهارمین مرتبه حمله کردند به خونة ما. تا آمدم حرف بزنم چهارتا مخصوص من آورده بودند فقط منو گرفته بودند. صدایی بدم میگم مادرم مریضه توی این خونه. میگن به ما ربطی نداره. دست و پنجة منو گرفته اند. گرفته اند انداختند بالا. بعدشم دکتر این مملکته با زیرشلواری گرفتند انداختند بدون این که حرف بزنند همینجور خوابالود بود نمی فهمید چکار کنه. گرفتند انداختنش بالای .اشین. پسرش وکیل این مملکته گرفتند بالای ماشین. پسرداییم معلم بازنشستة این مملکته که گرفتند انداختند بالای ماشین. با خانمش.

من خودم معلم این مملکتم فوق لیسانس این مملکتم. مثل این که دانش آموزای شما زیر دست من بزرگ شدند. این وضعیت یه معلمه بعد سی سال کارکردن.خجالت بکش شهردار. خجالت بکش رئیسی. تو شرم و حیا نداری. این خونه زندگی منه. این خونه زندگی معلمی هست که سی سال برای تو کار کرده حالا باید گاری نشینت بشن. خجالت نمی کشی. این وضعیت زندگی منه.

این پول مملکته که باید اینجوری زیر چرخهای شهرداری له بشه. مگر بانکهای شما اعتبار دارند؟ بیا. تمام زندگی منو کردین زیر خاک. تمام وسایلم رو هم کردین زیر خاک. از مادرم خبر ندارم. نمی دونم مادرم رو کجا بردند. گروگانش گرفتند. برین مادرم رو برام پیداکنین. مگه ما چه گناهی کردیم که زیرپرچم نکبت شما زندگی میکنیم. آتش به این پرچم آتش به این مملکت و رئیسش. حکومت عدل وداد دارین شما؟ خجالت نمیکشین؟ حیا نمیکنین از خودتون. این خونة مایه. تمام زندگیمون رفته زیرخاک. اون نون رو هم که به دست بچه ای میدین با اون قیمت میدین.» 

این لودر و این ماموران خانه خراب کن را شهردار همان حکومتی فرستاده است آخوندهایش خود در کاخهای اشرافی زندگی میکنند و وقتی در آبادان همة مهندسان خبر میدهند که ساختمان متروپل ریزشی است بخاطر زد و بند با غارتگران و شریک بودن در غارت اصلا اعتنا نمی کند تا ساختمان عظیم بریزد و دهها نفر کشته شوند. 

حال نگاه کنید به یک ادعا. ادعای همان سارقانی که با نام حکومت مستضعفان رهبری انقلاب مردم را ربودند. ببینید این کسی که ادعا میکند همه چیز در این مملکت با اولویت دادن به محرومین چیده می شود تا چه حد صحت دارد؟

امروز انقلاب شده در کشورتون. هرچی میخوان برای کارهای محرومان فوری تصویب میشه. اماهرچی میخوان برای کارهای لوکس. هر چه مطالبه میشه برای کارهای بی ارزش زیربار نمیره نه دولت نه مجلس نه رهبر . و نه مردم. بطور کلی در برنامه ها در دولت انقلابی شما اولیت به محرومان داده میشه. »

 بله! اولویت نظام ولایت فقیه تخریب کل زندگی مردم و بویژه محرومان و غارت کل زندگی آنان است. پس باید با چه زبانی با این غارتگران صحبت کرد: بی شک همان بانوی هموطن درست میگفت: مگه ما چه گناهی کردیم که زیرپرچم نکبت شما زندگی میکنیم. آتش به این پرچم آتش به این مملکت و رئیسش.

مطالب مرتبط

بحران درونی نظام آخوندی ـ تیک تاک

کلنگ مسکن؛ تفنگ رئیسی!