پیشروی قیامها و پارازیتهای شاه و شیخ ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

ساعت وصل ـ پیشروی قیامها و پارازیتهای شاه و شیخ ـ قسمت اول ـ ۱تیر۱۴۰۱

میهمان برنامه رضا مرادی

هر از گاهی در تظاهرات اعتراضی، در بحبوحه‌ٔ قیام‌ها و به میدان آمدن نسل شورش و قیام، چند نفر پیدا می‌شوند، ابتدا چفیه‌ها را از گردن‌هایشان بازمی‌کنند سپس به نزدیک جمعیت می‌روند و شعار می‌دهند: «رضا شاه، روحت شاد». کسانی که از قبل آماده‌اند از آنها فیلم می‌گیرند و پس از کمتر از یک دقیقه که شعار دادن این جماعت تمام می‌شود، خبرها و تصاویر آن شعار از رسانه‌های استعماری و دوستان آنها در داخل کشور یعنی همان رسانه‌های ارتجاعی سر درمی‌آورند.

در ادامه کارشناسان آن رسانه‌های استعماری به تحلیل و بررسی آن شعار می‌پردازند. آنها از یک شعار که توسط چند مأمور داده شده است، نتایج سیاسی و اجتماعی می‌گیرند. در تحلیل‌هایشان نشان می‌دهند که در برابر ارتجاع مذهبی، جامعه رغبتی قابل توجه به ارتجاع سلطنتی پیدا کرده است.

در ادامه رئیس همان مأموران(خامنه‌ای یا رئیسی یا هر دو) به صحنه می‌آیند و به ارتجاع سلطنتی دشنام می‌دهند.

ارتجاع و استعمار بر سر چیزی شروع به دعوا می‌کنند که مأموران ارتجاع حاکم به‌عنوان یک شو چندش‌آور در صحنه اجرا کرده‌اند.

ساعت وصل ـ حق گرفتنی است، باید با ایستادگی و همبستگی آنرا بدست آورد ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

تابوت‌های خالی و مرده بیرون کشیده از گور

لطفا به اشتراک بگذارید: