تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند ـ ۱تیر۱۴۰۱

صبح امروز بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز با شعار فقط کف خیابون به دست می آد حقمون تجمع اعتراضی برگزار کردند

مطالب مرتبط

اعتراض متقاضیان مسکن مهر در مقابل شرکت عمران رژیم

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و ممسنی