اعتراض متقاضیان مسکن مهر در مقابل شرکت عمران رژیم

متقاضیان مسکن مهر در برابر شرکت عمران رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند ـ ۱تیر۱۴۰۱

شماری از متقاضیان مسکن مهر امروز در برابر شرکت عمران رژیم تظاهرات کردند. علت اعتراض آنها بلاتکلیفی و غارت سرمایه‌هایشان توسط کارگزاران رژیم است. 

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی کارکنان نهضت سوادآموزی در اهواز در اعتراض به تبعیض و پرداخت نشدن حقوقشان

تهران - تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر پردیس