پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

ساعت وصل ـ پیشروی قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ قسمت اول ـ ۳۱خرداد۱۴۰۱

میهمان برنامه مریم فارسی

ولی‌فقیه هر آنچه در چنته داشت برای بقای خود طی چند دهه رو کرد و در آخر خط به سراب سلطنت مدفون آویخته است. از اصلاح‌طلبی! و عدالت خواهی! تا اعتدالی! و جوان حزب‌اللهی! و حالا برگ آخرش؛ بازگشت به ارتجاع سلطنتی. هر چقدر ترفندهای نخستین جدی و قابل توجه بودند، این برگ آخر یعنی سراب سلطنت مدفون مضحکه و رسواست.

از این‌رو که ترفندی هم‌چون اصلاح‌طلبی قلابی بسیج سازماندهی شده بخش زیادی از رژیم از منابع مالی گرفته تا منابع نظامی و امنیتی را به‌طور رسمی با خود به همراه داشت. رژیم همین امکانات و شرایط را برای عدالت خواهی! به سبک احمدی‌نژاد و اعتدالی! به سبک حسن روحانی هم فراهم کرد.

اما سراب بازگشت به سلطنت مدفون به یک سری نمایش‌ها و شوهای رسانه‌ای بدون هیچ پایه‌یی در واقعیت سیاسی و اجتماعی ایران خلاصه شده است. ولی‌فقیه به‌عنوان آخرین شانس، ترفند داخلی و رسمی‌اش را روی بازگشت به دهه شصت، دوران خمینی دجال، یعنی دوران جنگ و شکنجه و قتل‌عام با انتصاب رئیسی سرمایه‌گذاری کرد اما از بخت بدش این برگ پیشاپیش سوخته بود و شروع نشده تمام شد.

ساعت وصل ـ آخوندها تمامی سرمایه‌های ممکلت ما را به غارت برده‌اند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

اعتلای قیامها و پارازیتهای شیخ و شاه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

نگاهی به سال ۱۴۰۰ در آینهٔ قیام‌ها و خیزش‌های اجتماعی