تظاهرات یاران شورشگر ـ  تاکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ

تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا ـ تورنتو ـ آرهوس ـ مالمو ـ سیدنی، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم ـ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

اتاوا

کانون های شورشی، شوراهای محلی درود بر عزمتان درود بر رزمتان

آرهوس

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

با مسعود با مریم همسنگر همپیمان در راه آزادی می جنگیم تا پایان 

تورنتو

دشمن خلق ایران شاه و شیخ 

تشنه به خون شیران شاه و شیخ

شورشی جنگاور حاضر حاضر تا آخر 

مالمو

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون 

تا دیکتاتور رو کاره قیام ادامه داره 

سیدنی

 

مطالب مرتبط 

تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا، آمستردام، تورنتو، سوئد، آرهوس و لوکزامبورگ

بزرگداشت ۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد و آمستردام هلند