اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ یکشنبه

مشروح اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ یکشنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۱

۳۰ خرداد گرامی باد

چهل و یکمین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سـالروز تأسیس ارتـش آزادیبخـش ملـی ایـران

اعتراف رئیس شورای شهر رژیم در تهران به پیامدهای تسخیر سامانه‌های شهرداری توسط کانونهای شورشی

هنوز سامانه‌های مورد هجوم شهرداری عملیاتی نشده است

گزارش رویترز از تجمع اعتراضی بازاریان و بازنشستگان در اهواز

۳۰ خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری در سال۱۳۶۰ روز شهیــــــدان و زندانیــــان سیاسی سالروز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران

راهپیمایی بیش از ۵۰۰هزار نفر از مردم قهرمان تهران در اعتراض به کودتای مردمی مرتجعین بوسیلهٔ مزدوران مسلح ارتجاع حاکم به خاک و خون کشیده شد

اسامی مشخصات ۷، ۷۴۶تن از شهدای انقلاب نوین ایران نشریه مجاهد ۱۷ شهریور۱۳۶۲

پاسدار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی رژیم آخوندی

وزیر دفاع و سرکرده سابق نیروی تروریستی قدس ۱۷دی ۱۳۹۷

اهواز-کرمانشاه-دورود-شوش-شوشتر-اراک-رشت-ساری -زنجان

تجمع و تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی علیه رئیسی جلاد و سیاستهای ضدمردمی حکومت آخوندی یکشنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۱

تظاهرات یاران شورشگر حمایت از قیام مردم ایران فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم

سراسیمگی قضاییه جلادان از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در رژیم آخوندی و حکم ۲۰سال زندان برای دیپلمات تروریست بمب به‌دست رژیم اسدالله اسدی در آستانه اعلام حکم دژخیم قتل‌عام ۶۷ حمید نوری

پنجاه و هشتمین و پنجاه ونهمین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱

۲حملهٔ سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد که در ساعت ۱۹ و ۲۰ و ۱۰دقیقه یکشنبه ۲۹خرداد صورت گرفت

مطالب مرتبط

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ شنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – یکشنبه ۲۹خرداد۱۴۰۱