وین ـ تظاهرات  ایرانیان آزاده و یاران شورشگر

وین ـ تظاهرات  ایرانیان آزاده و یاران شورشگر ـ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

وین ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

دشمن خلق ایران،  شاه و شیخ

ایران رو کرده ویران، شاه و شیخ  

تشنه به خون شیران، شاه و شیخ 

باعث قتل و زندان، شاه و شیخ  

غافل ز درد ایران، شاه و شیخ  

ملت ما بیداره از شاه و شیخ بیزاره 

مطالب مرتبط 

 تظاهرات یاران شورشگر و حمایت از قیام مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده، فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه‌های جاسوسی رژیم