اعتصاب و تظاهرات بازاریان در تهران ـ یزد ـ اصفهان ـ نورآباد ممسنی ـ کوه‌چنار در استان فارس

تظاهرات و اعتصاب بازاریان در تهران ـ یزد ـ اصفهان ـ نورآباد ممسنی ـ کوه‌چنار در استان فارس ـ ۲۸خرداد۱۴۰۱

تظاهرات و درگیری بازاریان با مأموران سرکوبگر در نقاط مختلف تهران: پاساژ کاشانی، اکباتان، خیابان چراغ‌برق، خیابان ملت، بازار لوازم‌فروشی

بازاریان معترض در واکنش به حمله وحوش خامنه‌ای فریاد بی شرف بی شرف سر دادند. مزدوران نیروی انتظامی شماری از بازاریان را دستگیر کردند 

بر پایه گزارشات منتشره شده در شبکه های اجتماعی نیروهای سرکوبگر به اعتصاب کنندگان درخیابان سعدی تهران حمله کردند.

‏همین گزارشات حاکی است که نیروهای سرکوبگر همچنین در خیابان ملت تهران با گلوله‌ی ساچمه‌ای به اعتصاب‌کنندگان شلیک میکنند

مطالب مرتبط

تهران ـ پارک شهرـ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اعتصاب و تجمع اعتراضی کسبه بازار یزد، اصفهان، ممسنی، شوشتر، شهرستان کوهچنار، ‏لنجان ، صنف لوازم یدکی‌های تهران و خرم آباد با شعار «بازاری باغیرت حمایت حمایت»