دست‌وپا زدن رژیم برای گریز از محکومیت ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ دست‌وپا زدن رژیم برای گریز از محکومیت ـ ۲۳خرداد۱۴۰۱

از شهریور ۱۴۰۰ دادگاه محاکمه‌ی دژخیم حمید نوری در دادگاه مرکزی استکهلم شروع شد و به مدت ۹ماه جریان داشت. در این دادگاه شهود و شهادت‌های ارائه شده مهر تائیدی بر جنایتکار و شکنجه‌گر بودن حمید نوری بود. در آخرین جلسه دادستان برای او درخواست اشد مجازات یعنی حبس ابد را به دادگاه ارائه کرد.  

دادگاهی که از بسیاری جوانب در نوع خود بی‌نظیر است. از انتقال دادگاه به کشور ثالث، تا شهادت‌های تکان‌دهنده شاهدان قتل‌عام ۶۷
اما ناگهان مزدوران وزارت اطلاعات موسوم به هابیلیان به سوئد فرستاده شدند، چه اتفاقی افتاده که رژیم را این‌قدر به هول و ولا انداخته است ؟ 

پاسخ را باید در پیشرفت و همبستگی مقاومت و مردم ایران جستجو کرد. خامنه‌ای از ترس قیام و سرنگونی بقول خودش یک دولت جوان حزب‌اللهی،  یعنی جنایتکارترین مهره‌هایش را برای کنترل جامعه به ستوه آمده و شورشی سرکار آورد!

روز ۲۳ تیر ۱۴۰۱ دادگاه مرکزی استکهلم رأی نهایی خود را صادر می‌کند و آن‌طور که از شواهد برمی‌آید حکم دادگاه، زندانی شدن حمید نوری است. که صحنه‌ی سیاسی و خارجی رژیم را در بحران فرو می‌برد.

رفتار رژیم آخوندی را باید در تعادلی که امروز رژیم آخوندی به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  با آن دست‌به‌گریبان است بررسی کرد.
روانه کردن مزدوران پیشانی سیاهی همچون هابیلیان و بازی با این برگ سوخته، نشان می‌دهد، دست رژیم تا کجا خالی است. و البته خوشا هواداران مقاومت که این‌چنین این طرح را بر سر خامنه‌ای و نظامش خراب می‌کند. 

مطالب مرتبط

اعدام‌های زندانیان آن‌ روی سکه ترس از سرنگونی ـ روی خط ایران

سرشکستگی نظام قتل‌عام در برابر غیرت دادخواهی