تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم علیه حضور مزدوران رژیم آخوندی ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم علیه حضور مزدوران رژیم آخوندی ـ ۲۱خرداد۱۴۰۱

گفتگو با خسرو پرورده

کارزاری که دو روز گذشته در سوئد در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری برقرار بود شایان نگاه و توجه خاص از جهات مختلف هست. بخصوص که وزارت اطلاعات مزدوران خودش رو به صحنه فرستاده بود تا بلکه فضایی در حمایت از حمیدنوری و سایر جنایتکاران رژیم به وجود بیاره. اما با ایستادگی اشرف نشانها و هواداران مجاهدین این توطئه در هم شکسته شد و وزارت اطلاعات و مزدورانش متواری شدند. 

به‌دنبال تظاهرات اعتراضی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و ایرانیان آزاده در سوئد علیه نمایش وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری، مزدوران رژیم مجبور شدند بساط خود را جمع کرده و صحنه را ترک کنند.

در جریان این اقدام اعتراضی، ایرانیان آزاده شعار می‌دادند «مزدور وزارت برو گمشو، ای قاتل آبادان محاکمه در پیش است، سفارت آخوندها، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد، مزدور سفارتی اخراج باید گردد». شماری از ایرانیان در اعتراض، به خودروی آنها رنگ پاشیدند. در جریان این اعتراض تعدادی از پلاکاردهای مزدور وزارت اطلاعات پاره شد

مطالب مرتبط

سوزش بی‌پایان ـ روی خط ایران

شکست مفتصحانه نمایش وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری