عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن ـ سخنان برادر مجاهد مهدی ابریشمچی ـ قسمت چهارم

عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن ـ سخنان برادر مجاهد مهدی ابریشمچی ـ قسمت چهارم ـ ۱۹خرداد۱۴۰۱

عزیمت رهبری مقاومت

از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن

(قسمت چهارم)

سخنان برادر مجاهد مهدی ابریشمچی

پاریس‌ ـ اورسورواز

سحرگاه ۱۷خرداد ۱۳۶۵

برادر مجاهد مهدی ابریشمچی پاریس ـ اورسورواز

مهدی ابریشمچی: بله همان‌طور که در جریان قرار گرفتید قرار بود پرواز تاریخی برادرمان مسعود دیروز آغاز بشود و اولین مقصد کشور سوئیس بود. ولی دولت سوئیس اگر‌ چه قبلاً باین پرواز موافقت کرده بود امادر آخرین لحظات موافقت خودش را پس گرفت از این مهمتر این‌که ما مطلع شدیم که رژیم ضدبشری خمینی، توطئه‌یی ترتیب داده بود با هدف توقیف مسعود در سوئیس و استردادش به ایران. نحوه‌ای که رژیم خمینی وارد شده بود این بود که از طریق انترپل اقدام کرده بود تا به مجرد ورود برادرمان مسعود به سوئیس چنان‌چه بخواست رژیم عمل می‌شد مسعود توقیف بشه و به ایران مسترد گردد.

من ترجیح می‌دهم قبل ازهرنوع توضیحی شما به نواری از مکالمه با سفیر رژیم ضدبشری خمینی در سوئیس در همین رابطه گوش بکنید تا ابعاد این توطئه و اقداماتی که رژیم انجام داده بود، برایتان روشن شود...

مطالب مرتبط

عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق برای تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران در جوار خاک میهن-قسمت سوم

عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن- قسمت دوم -۱۷خرداد ۱۳۶۵

عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن –قسمت اول ـ ۱۷خرداد ۱۳۶۵

 

لطفا به اشتراک بگذارید: