خبر تو خبر ـ بن بست عظمای ولایت و سراشیبی سقوط ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ بن بست عظمای ولایت و سراشیبی سقوط ـ پیک شادی ـ ۱۹خرداد۱۴۰۱


عظمای سرگردونی که توی بن بست گیر کرده و راه پس و پیش ندارد

خامنه ای: توصیه بعدی نگذارید کسانی این جور وانمود کنند که کشور به بن بست رسیده...

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دزدی از سفره مردم و دم از عدالت زدن رئیسی

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ بالاگرفتن سگ دعوای درون نظام ولایت