پیام مسعود رجوی ـ اعدام جمعی ۱۲زندانی بلوچ در زاهدان

پیام مسعود رجوی ـ اعدام جمعی ۱۲ زندانی بلوچ در زاهدان ـ ۱۷خرداد۱۴۰۱

مسعود رجوی:

اعدام جمعی ۱۲ زندانی بلوچ در زاهدان همزمان با سالمرگ دجال ضدبشر پیامی جز سرکوب و ارعاب و حداکثر شقاوت در برابر قیام ندارد.

رژیم می‌خواهد خیزش مردم آبادان و خوزستان را در زاهدان تلافی کند اما فرزندان ایران در همه جا پاسخ خواهند داد.

قیام‌های آتشین در تقدیر این رژیم است

مطالب مرتبط 

۸ اعدام در ۵ روز و ۸۷ اعدام از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون ـ قطع انگشتان دست زندانیان در اوین

جنایت بزرگ در زندان زاهدان، اعدام دستجمعی ۱۲ زندانی در روز دوشنبه