ارومیه ـ پارک ساحلی، پخش شعارهای سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم

ارومیه ـ پارک ساحلی، پخش شعارهای سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۱

ارومیه –پارک ساحلی، جمعه ۱۳خرداد ساعت ۲۰۴۰ 

پخش شعارهای سرنگونی

وای به روزی که مسلح شویم

مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مطالب مرتبط 

عملیات کانون های شورشی در شهرداری تهران تا ساعت ۹ صبح جمعه ۱۳خرداد سالمرگ دجال ادامه یافت

ارومیه –پارک ساحلی، پخش شعارهای سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی، درود بر رجوی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: