سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی می‌ماند ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی می‌ماند ـ ۹خرداد۱۴۰۱

دولت بایدن تصمیم گرفت که سپاه را در لیست تروریستی نگه‌ دارد.

یکی از عواملی که آمریکا را تشویق به ادامه لیست‌گذاری سپاه کرد، قیام‌های اخیر مردم ایران بود.

ترامپ هم بعد از قیام ۹۶ بود که برجام را پاره کرد و از آن خارج شد.

از شروع مذاکرات احیای برجام یکی از خواست‌های رژیم ایران حذف سپاه از لیست تروریستی بوده است.

رژیم تا همین امروز احیای برجام را که مدت‌ها سر آن مذاکره داشتند، پشت لیست سپاه قفل کرده است.

تمام مذاکرات احیای برجام از جانب رژیم چیزی جز تلاش برای تأمین منافع سپاه نبوده‌ است.

ابقای سپاه در لیست تروریستی شکست تلاش‌های رژیم و لابی‌های او در غرب است.

سپاه نیروی محوری سرکوب و جنگ‌افروزی در این رژیم است. 

مردم ایران فقط خواهان لیست‌گذاری سپاه نیستند بلکه خواهان انحلال این نیروی اهریمنی هستند.

اگر خامنه‌ای قصد جنگ‌افروزی ندارد یک ارتش برایش کافی است، هزینه‌های سپاه باید صرف مردم ایران شود.

آیا باقی ماندن سپاه در لیست تروریستی ضربه‌ای دیگر بر پیکر حاکمیت فرتوت خامنه‌ای نیست؟

مطالب مرتبط

فاجعه متروپل و مافیای پشت پرده ـ قضاوت با شما

پولیتیکو: بایدن تصمیم نهایی خود را برای حفظ سپاه پاسداران در لیست تروریستی گرفته است