شهادت ۱۱ کارگر عراقی اشرف ـ روزها و یادها ـ هفته دوم خرداد ماه

شهادت ۱۱ کارگر عراقی اشرف ـ روزها و یادها ـ هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتم خرداد ۱۳۸۵ انفجار اتوبوس کارگران اشرف شهادت ۱۱ کارگر عراقی یک روز پس از سفر متکی وزیر خارجه آدمربای رژیم آخوندی به عراق مزدوران اطلاعات و سپاه منفور آخوندی از طریق مزدوران عراقی خود یک اتوبوس کارگران اشرف را منفجر کردند در این عمل جنایتکارانه تروریستی ۱۱ تن از کارگران شهید و۱۵ تن دیگر مجروح شدند 

قیام مردم دلیر مشهد 
اعدام مادر شایسته و ۱۷ مجاهد دیگر در مشهد 
اعدام مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در زندان گوهر دشت 

مطالب مرتبط 

خیزش مردم خشمگین آبادان برای سومین شب و تظاهرات خرمشهر، بهبهان، شاهین‌شهر، بندرعباس در همبستگی با آبادان

حصارکشی جدید با دیوارهای بتونی و نصب دوربین اطراف خاوران + سخنگوی مجاهدین