علت تورم در ایران چیست؟  ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ علت تورم در ایران چیست؟ ـ ۳خرداد۱۴۰۱

از آنجا که ادارهٔ مملکت با یک اقتصاد علمی با ذات و منش نظام آخوندی سازگار نیست، از همان ابتدا بنای اقتصاد بر غارتگری و چپاول سرمایه‌های ملی گذاشته شد. اگر آنها از مصالح مردم و میهن و رفاه عمومی می‌چیدند، در شرایط افلاس و فلاکت باید از هزینه‌های ضروری دولتی هم به نفع بقا و دوام میهن و ملت می‌کاستند چه رسد به حذف هزینه‌های غیرضروری برای مراکز فاسد و تبهکاری چون سپاه و بسیج و مؤسسات انباشته از آخوندهای مرتجع و آقازاده‌هایشان.

دولت آخوند رئیسی در این زمان، این جیب‌بری علنی و خون ریزی آشکار از پیکر نحیف ملت ایران را جراحی اقتصادی نامیده است. و با گران کردن قوت لایموت شان، زندگی آنها را به‌خطر انداخته و برای آنها جز این چاره‌ای نگذاشته تا به خیابان بیایند و حق خود را برای زیستن مطالبه کنند.

آشکار است که در این به‌اصطلاح جراحی آسیبی به باندها و مافیاهای حکومتی نمی‌رسد و بلکه جیبشان پر پول‌تر از پیش نیز می‌گردد. اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته‌اند آن‌هم درست در شرایطی که درآمد ملی کاهش وحشتناکی داشته است و از تولید ملی هم خبری نیست. با این حال وقتی کمبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه، روشن و انکارناپذیر است، جراحی و تراشیدن بخشهای مضر و فاسد طبیعی و بدیهی است. ولی چرا چنین نمی‌شود؟

مطالب مرتبط

قطع اینترنت در جریان قیام مردم ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ـ روی خط ایران

جراحی فرودستان در اتاق عمل جلادان!