مراسم هفتم شهید قیام جمشید مختاری در جونقان با حضور انبوه مردم

حضور انبوه مردم در مراسم هفتم شهید قیام جمشید مختاری در جونقان ـ ۳خرداد۱۴۰۱

روز گذشته انبوه مردم در جونقان جمع شدند تا در مراسم هفتم شهید قیام، جمشید مختاری، یاد و راه او و سایر شهدای راه آزادی را گرامی بدارند.

مطالب مرتبط

حمایت از خیزش هموطنان در شهرهای مختلف میهن ـ نوید آزادی

پیشروی و تعمیق قیام در ایران