فرادستان و فرودستان، اعتراف از درون حکومت ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ فرادستان و فرودستان، اعتراف از درون حکومت ـ ۱خرداد۱۴۰۱

فاطمه مقصودی نماینده مجلس رژیم- ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ : 

بیم آن می‌رود که جامعه ما به دو گروه دارا و ندار فرادستان و فرودستان تقسیم شود و طبقه متوسط جامعه از بین برود فرادستان روز به روز محافظ کار‌تر می‌شوند و پشت سنت و دین و شعارهای انقلابی پناه می‌گیرند و فرودستان بی پناه‌تر و ناراضی‌تر می‌شوند 

حسن همتی نماینده مجلس رژیم ۲۸ اردیبشهت ۱۴۰۱ :

روند پرداخت یارانه‌ها منطقی نیست در حالی که تعدادی از مردم عادی کارگران، بیکاران، بازنشستگان هنوز این مبلغ را دریافت نکرده‌اند مدیران، نمایندگان مجلس و آقایون این مبلغ را دریافت کردند که این اصلا منطقی نیست اعلام اسامی ابربدهکاران هیچ دردی را از دولت و مردم دوا نمی‌کند چگونه افراد عادی قادر به دریافت وام ازدواج و یا معیشتی نیستند ولی تعدادی خاص هزاران میلیارد می‌گیرند و پس هم نمی‌دهند!

مطالب مرتبط

تامین کسری بودجه دولت با گرسنگی دادن به مردم ـ قضاوت با شما

جراحی فرودستان در اتاق عمل جلادان!