آفساید ـ گرانی و جراحی اقتصادی ـ پیک شادی

گرانی و جراحی اقتصادی ـ آفساید ـ پیک شادی ـ ۲۹اردیبهشت۱۴۰۱


جدیدترین طرح اقتصادی خامنه ای بعد از ماهها بالا پایین کردن که بکنند یا نکنند بالاخره توسط رئیسی اجرایی شد.

طرح موسوم به جراحی اقتصادی.

تو تبلیغات و گزارشات تلویزیون رژیم اگر نگاه کنید ایران شده سوئیس

اینقدر وضع خوب شده که فقط مونده مردم پول پارو کنند... 

مطالب مرتبط 

برنامه آفساید ـ سردرگمی خامنه‌ای و رئیسی در برابر مقاومت اوکراین

برنامه آفساید ـ رئیسی و خامنه‌ای بدنبال اعتماد از دست رفته مردم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: