آلگماینر ـ اسرائیل از تلاشهای رژیم ایران برای هدایت قابلیتهای پیشرفته به مزدوران نیابتی اش جلوگیری می‌کند

نوشته آلگماینر  به نقل از  وزیر دفاع اسراییل - ۲۷اردیبهشت۱۴۰

بنی گانتز، روز دوشنبه متعهد شد که اسراییل از تلاش‌های رژیم ایران برای هدایت «قابلیت‌های پیشرفته» به نیروهای مزدور نیابتی‌اش در منطقه جلوگیری می‌کند

خبرگزاری رویترز هم‌چنین نوشت: در گزارش سوم مارس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که رژیم ایران در مجموع سه دستگاه IR۶ را نصب یا برنامه‌ریزی کرده است، که بالغ بر ۶۶۰دستگاه می‌شود.

مطالب مرتبط

آلگماینر ـ آمریکا و اسرائیل آزمایشات خود به منظور خنثی کردن موشکهای بالستیک رژیم ایران را انجام دادند

آلگماینر: آزمایش موفقیت‌آمیز سیستم جدید و پیشرفتهٔ دفاعی آمریکا و اسراییل برای خنثی کردن موشکهای بالستیک رژیم ایران