فومن ـ چهارراه معلم ـ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

فومن ـ چهارراه معلم ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۱

 ساعت۲۳۰۰ یکشنبه ۲۵اردیبهشت 

پخش شعارهای مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

نه شاه می‌خوایم نه آخوند، لعنت به هر دوتاشون

مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

مطالب مرتبط

هشتگرد ـ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی

فومن - چهارراه معلم: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: