خیزش و شورش در اعتراض به گرانی در شهرهای مختلف ـ شنبه ۲۴ اردیبهشت

خیزش و شورش در اعتراض به گرانی در شهرهای مختلف با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و رئیسی ـ شنبه ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

تهاجم جوانان شورشگر به حوزه جهل و جنایت در فارسان و مراکز سرکوب و غارت و چپاول حکومتی در سایر شهرها

خانم مریم رجوی

صدای انقلاب مردم در بروجرد، دهدشت، دورود، شاهین شهر، اردبیل، خرم‌آباد، ایرانشهر و دیگر شهرها با شعار مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی طنین‌انداز است. درود بر شورشگران که آتش خشم‌شان مراکز سرکوب را درهم می‌کوبد، استمرار قیامها و فعالیت کانونها و جوانان شورشی رژیم جنایتکار آخوندها را در تنگنا قرار داده است.

مطالب مرتبط 

خیزش و شورش خوزستان و سایر شهرها در اعتراض به گرانی و پیام خانم مریم رجوی

تظاهرات مردم و جوانان نیشابور در اعتراض به گرانی با شعار رئیسی حیاکن مملکتو رها کن