حمله عضو مجلس ارتجاع به رئیسی جلاد بخاطر گرانی و نگرانی از خیزش های مردمی علیه رژیم

حمله عضو مجلس ارتجاع به رئیسی جلاد بخاطر گرانی و نگرانی از خیزش های مردمی علیه رژیم ـ ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱

آخوند نیک بین عضو مجلس ارتجاع با حمله به آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بخاطر گرانیهای سرسام آور نگرانی حکومت آخوندی از خیزشهای مردمی علیه رژیم بخاطر گرانی را یادآوری کرد و به  آخوند رئیسی نسبت به اتفاقات ناگوار  هشدار داد

آخوند نیک‌بین عضو مجلس ارتجاع ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

توی مجلس توی دیداری که با آقای رییس جمهور رفتیم باز اونجا تذکر در خدمت شان عرض کردم که ما قائل هستیم به این که حوزه نان که با جان مردم سروکار دارد نباید به این سرعت وارد حوزه نان میشدیم  اصلا وضعیت موجود کشور تمام دهک ها با این نرخ درآمد همه شان زیر خط فقر هستند همه بدون استثنا یعنی همه دهک ها با این معیار و ملاک و با این شاقول سنجش ما همه آدمها زیر خط فقر هستند مگر کسانی که بالای بیست میلیون تومان در آمد داشته باشند  اگر مدیریت درستی انجام نشود اتفاقات ناگواری در کشور می افتد...

مطالب مرتبط 

تظاهرات سراسری معلمان در بیش از ۳۸ شهر در۲۰استان و پیام خانم مریم رجوی

اذعان خبرگزاری‌های حکومتی به تظاهرات علیه گرانی