خروش جوانان شورشی در دزفول و ماهشهر با شعار مرگ بر رئیسی

خروش جوانان  شورشی در دزفول و ماهشهر با  شعار مرگ بر رئیسی  ـ۲۱اردیبهشت۱۴۰۱

جوانان شورشی دزفول با شعار مرگ بر رئیسی  و توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، خشم و اعتراض خود را علیه رژیم بخاطر گرانی روزافزون نشان دادند.

مردم ماهشهر در ورودی شهر جراحی در اعتراض به گرانی های فزاینده اقدام به بستن خیایان و روشن کردن آتش نمودند. 

تجمعات مردم در اعتراض به گرانی در دزفول، ماهشهر، سرپل ذهاب و میلاجرد در استان مرکزی گزارش شده است. 

مطالب مرتبط

پاسخ فرزندان ایران به ضرب و شتم وحشیانه یک زن محروم توسط وحوش مسلح خامنه ای در دزفول

تظاهرات گسترده مردم دزفول و ماهشهر علیه گرانی با شعار مرگ بر رئیسی