آخوند آل هاشم ـ گرانی شایعه است در پازل دشمن بازی نکنیم! ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آخوند آل هاشم: گرانی شایعه است در پازل دشمن بازی نکنیم! ـ ۲۱اردیبهشت۱۴۰۱

آخوند آل هاشم امام جمعه تبریز- ۱۶ ادریبهشت ۱۴۰۱:

روزهای اخیر موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار، در این راستا بعضا  جوسازی هم می‌کنند  صبح یک نفر از دوستان ما زنگ زدند خیلی با عصبانیت گفتند که حاج اقا من از صبح این سنگکی‌ها را رفتم هیچ کدام از این سنگکی‌ها باز نیست و هر جا هم هست به قیمت گران می‌فروشند.

اتفاقاً من خودم ماشین را سوار شدم با این برادران پاسدار چندین سنگکی رفتیم که هم باز بودند و هم البته من پیاده نشدم به آن پاسدارها گفتم شما بروید بپرسید و هم هیــچ گرانی در سنگک نبود بعضی وقت ها مواظب باشیم ها با این شایعات در پازل دشمن بازی نکنیم !!!

مطالب مرتبط

آخوند فرزانه: این حکومت آرزوی همه پیامبران بوده! ـ قضاوت با شما

آخوند آل هاشم: حرکت دیروز در صدا وسیما از طریق هکر یا هر چیز دیگر واقعاً جای تأسف و نگرانی است

لطفا به اشتراک بگذارید: